Добре дојдовте во EuroTeleSites

EuroTeleSites нуди првокласни големопродажни услуги за голем број клиенти. Компанијата е посветена на исполнување на сè поголемата побарувачка за висококвалитетни инфраструктурни решенија и нуди цврста основа за развој на 5G-технологијата во голем обем во иднина.

А1 ТАУЕРС ДООЕЛ Скопје е дел од групацијата EuroTeleSites AG, која работи во 6 европски земји.

Силно присуство

EuroTeleSites нуди решенија и услуги за воспоставување и поддршка за безжични мрежи со национални развојни тимови, кои брзо и исплатливо може да воспостават една или повеќе локации.

EuroTeleSites е посветена на продолжување на својот развој на одржлив начин, притоа вметнувајќи ги еколошките и општествените вредности во своите секојдневни активности како клучни двигатели на нејзиниот долгорочен успех.

Водечко портфолио во индустријата на безжични технологии

EuroTeleSites располага со најнапредните портфолија во областа на базните станици во Македонија, а со тоа на нашите партнери им се нудат голем број можности за развој и проширување на нивните мрежи.

EuroTeleSites нуди решенија и услуги наменети за градење и одржување на телекомуникациски мрежи. Нашите водечки експерти и нашиот пристап, кој секогаш се води од потребите на клиентите, овозможуваат врвно искуство за сите наши постојни и идни клиенти што имаат потреба од брзи и достапни решенија за проширување на нивните мрежи.

Што нудиме:

–– Стратегиски поставени индивидуални базни станици/кули поставени на земја, како и кровни базни станици на најатрактивни локации.

– Тимови составени од посветени локални стручни лица што ги советуваат и ги водат нашите партнери во текот на секој чекор: планирање и дизајн, лизинг, добивање дозволи, целокупно управување и одржување.

– Поедноставен процес на колокација.

– Иновативни, како и приспособени решенија за брза и достапна реализација за сите проекти, без оглед на нивниот обем, големина и вид.

Колокација

EuroTeleSites располага и работи со најнова инфраструктура на базни станици, која е стратегиски развиена со цел максимална покриеност на најделотворен начин и во урбани и во рурални подрачја. На тој начин, EuroTeleSites обезбедува атрактивни услуги на колокација на својата инфраструктура на други мобилни оператори, даватели на IoT-услуги и државни институции, овозможувајќи им да постават своја активна опрема на тие локации.

EuroTeleSites обезбедува високо ниво на квалитет, достапност и сигурност во обезбедувањето на услугите благодарејќи на достапните системи за мониторинг и контрола (пристап, напојување со електрична енергија, алармни системи, безбедност, разладување на опремата итн.).

Решенија дизајнирани за индивидуални базни станици/кули поставени на земја, како и кровни базни станици

Како дел од своето портфолио, EuroTeleSites на своите клиенти им нуди приспособени решенија на индивидуални базни станици/кули поставени на земја, како и кровни решенија. Како дел од оваа услуга, ги надминуваме сите предизвици поврзани со стекнувањето, планирањето и изградбата на локации за нашите клиенти и им нудиме централна точка за контакт. На нашите клиенти им нудиме голем број локации за избор во конкретни подрачја од интерес, така што клиентите ќе може да ја изберат онаа што е најсоодветна за нивните потреби. За сите понудени локации нудиме пакет со локациски податоци со информации за одобрените понудени локации, вклучувајќи и податоци за сопственикот, достапни комунални услуги, информации за зонирање и добивање одобренија, прелиминарна процена на локацијата и фотографии.

Контакт

А1 ТАУЕРС ДООЕЛ Скопје
Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје
E-мејл: contactMKD@eurotelesites.com